0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

 0,00 0
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Privacybeleid EquiStitch
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-02-2022

EquiStitch geeft veel om de privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van de bestellingen en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en/of diensten van EquiStitch. EquiStitch is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bedrijven. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid van EquiStitch te accepteren.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Gegevensverwerking
EquiStitch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware – Wordpress en WooCommerce
Voor het verwerken van de bestelling hebben wij onze webwinkel ontwikkeld met software van Wordpress en WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. EquiStitch is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Voor het verwerken van je bestelling, een factuur te maken en je op te hoogte te houden van de status van je bestelling hebben we de volgende persoonsgegevens nodig:
- Naam
- (aflever) adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens die je ons actief verstrekt i.v.m. het personaliseren van je bestelling

Webhosting – Combell
Voor de webhosting hebben wij gekozen voor Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betalingsverkeer - Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Lees hier het privacy beleid van Mollie.

Betalingsverkeer - zelf overmaken
Het is mogelijk om de betaling van je bestelling zelf over te maken. Deze betaling gaat via de beschermde omgeving van KNAB en je eigen bank.

Mailverkeer - Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrief - MailBlue
Wij verzenden maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief. Je moet altijd jezelf aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Voor je aanmelding van de nieuwsbrief hebben we je voornaam en e-mailadres nodig. MailBlue zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zul je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailBlue beveiligd opgeslagen. MailBlue maakt gebruik van cookies en andere internet-technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailBlue behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Reacties op de website - Review
Een aantal dagen na het verzenden van je bestelling is het mogelijk dat je een e-mail ontvangt met daarin het verzoek voor het schrijven van een review. Tijdens het schrijven van een review vragen we je naam en e-mailadres. Je e-mailadres wordt niet getoond op onze website.

Reacties op de website - Contactformulier
Als je een reactie via het contactformulier verstuurd via de website, verzamelen we de data die getoond wordt in het contactformulier.

Boekhouding - SnelStart
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen je naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Verzenden – MyParcel / PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My Parcel / PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel / PostNL delen. My Parcel / PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel / PostNL onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel / PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Dataopslag: OneDrive (office365)
Via OneDrive van Office 365 wordt er dagelijks een backup gemaakt van als onze bestanden. Office 365 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De back-up wordt opgeslagen in 2 verschillende Nederlandse datacenters van Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 heeft uitgebreide beveiligings- en privacy maatregelen. Lees hier het privacy beleid van Microsoft Office 365.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan EquiStitch op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Je aanmelding voor de nieuwsbrief wordt bewaard totdat je jezelf afmeld voor de nieuwsbrief.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van EquiStitch. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Tijdens je eerste bezoek aan onze website verschijnt er een cookie melding. Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de website, voor het analyseren van jouw internetgedrag binnen onze website en om informatie te delen via social media. Een cookie is een klein bestandje die op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden. Cookies kun je beheren of verwijderen via je webbrowser.

Op de website worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, bijvoorbeeld om in te kunnen onthouden welke artikelen er in je winkelwagen liggen en om je ingestelde voorkeuren te kunnen onthouden.

Tracking cookie
Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel. Via Google Analytics en Facebook Pixel houden we o.a. bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Met deze informatie krijgen we een beter beeld van onze bezoekers en we kunnen onze site hierop optimaliseren.

Advertentie cookie
De wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren. Hier door zie je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde advertentie.

Social Media cookie
Met deze cookie is het mogelijk om onze social media pagina te ‘liken’. Hiervoor staan verschillende buttons op de website. Deze buttons maken gebruik van de social media cookies van de social media partijen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
EquiStitch
Dominicushof 94
4133 AP Vianen
(geen bezoekadres)

Tel. Nr.: 06-53963711
E-mail:   info@equistitch.nl

Contactpersoon voor privacyzaken:
Petra Baars

EquiStitch
dé hippische borduurstudio.

Volg mij ook op:

Contact

EquiStitch
Dominicushof 94
4133 AP Vianen
(GEEN bezoekadres)

06-53963711
info@equistitch.nl

Kvk nr: 60012757
BTW nr: NL002116140B84

© 2017 - 2023 EquiStitch | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Horsedesign.nl

×